ข่าวสาร สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี

กรมเจ้าท่าร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง เปิดอบรมบัตรนายท้ายเรือและบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์

 อำเภอสิรินธรร่วมกับกรมเจ้าท่าอุบลราชธานีและสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี เปิดรับ ประชาชนทั่วไปเข้าฝึกอบรมเพื่อพิจารณารับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ำชั้นสองและประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ อ่านต่อ...

สมาคมได้จัดคาราวานเที่ยวถิ่นอีสาน สำราญริมโขง 22-23 สิงหาคม 2563

สมาคมท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ได้จัดกิจกรรม คาราวานรถยนต์ เที่ยวริมโขง ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ...

นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี เข้าปรึกษาหารือ แนวทางการเฝ้าระวังไวรัส โควิด19

นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี เข้าปรึกษาหารือ แนวทางการเฝ้าระวังไวรัส โควิด19 อ่านต่อ...1


สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี Copyright 2020. All Rights Reserved.