สมาคมท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง จัดการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ประชุมสมัยสามัญของสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อบต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายอัครวุฒิ ธิมาทา นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม


สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี Copyright 2020. All Rights Reserved.