สมาคมได้จัดคาราวานเที่ยวถิ่นอีสาน สำราญริมโขง 22-23 สิงหาคม 2563

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563
     การสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอำเภอ โดยท่านปรัชญา คงสกุลผู้กำกับการ สภอ.สิรินธร เป็นประธานและเป็นตัวแทนนายอำเภอสิรินธรนำทีม ชุมชนเมืองเรืองแสง ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

       "สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มอุบลราชธานี จัดคาราวานเที่ยวถิ่นอีสานสำราญริมโขงนำผู้ประกอบการทัวร์ ทีมงานมีเรืองแสง ไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กลับอำเภอเขมราฐ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 5 อำเภอ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ อำเภอ สิรินธร โขงเจียม เขมราฐ โพธิ์ไทรศรีเมืองใหม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว แล้วจัดทำโปรแกรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรม และตามรอย พระอาจารย์มั่น บุคคลสำคัญของโลก ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ ทางคณะได้ กราบไหว้พระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์ ที่ท่านได้สร้างกับมือ ซึ่งมีองค์เดียวในโลกอีกด้วย

# ขอขอบคุณ
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี ผู้จัดโครงการงานในครั้งนี้ครับ
# ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้
#Cr.ภาพและข่าว
ชมรมช่างภาพสิรินธร และน้องพงษ์พิชาญ ธนากำเนิด

 


สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี Copyright 2020. All Rights Reserved.