นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี เข้าปรึกษาหารือ แนวทางการเฝ้าระวังไวรัส โควิด19

         วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงอุบลราชธานี เข้าปรึกษาหารือ แนวทางการเฝ้าระวังไวรัส โควิด19 กับท่านนายอำเภอสิรินธร นายสนอง มะลัยขวัญ และนายสมชาย บุญตะวัน ผช.สาธารณสุขอำเภอสิรินธร และเป็นตัวแทน ชมรมล่องแพท้ายเขื่อนสิรินธรแจ้ง ต่อท่านนายอำเภอสนองนโยบาย เฝ้าระวังไวรัส โควิด19 โดยสมาชิกจะหยุดล่องแพ ไปจนถึง 31 มีนาคม เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

 


สมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี Copyright 2020. All Rights Reserved.